VİZE İŞLEMLERİ

TÜRK VATANDAŞLARININ KULLANDIĞI PASAPORT TİPLERİ

Umuma Mahsus Pasaportlar (Bordo Pasaport)

  

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Hususi Pasaportlar (Yeşil Pasaport)

  

Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde hususi pasaport verilebilecektir..

Hizmet Pasaportları (Gri Pasaport )
  

Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir. Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

Diplomatik Pasaportlar (Kırmızı Pasaport)

  

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına,Valilere, Büyükşehir Belediye Başkanlarına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

Pasaport geçerlilik kriterleri 

 

 • Geçerlilik tarihi, başvuru sahibinin Schengen alanını terk etmeyi düşündüğü tarihten sonra en az 3 ay daha uzun olmalıdır.

 

 • Diğer ülkeler için başvuru sahibinin ülkeyi terk etmeyi düşündüğü tarihten sonra en az 6 ay daha uzun olmalıdır.
 • Vizenin ve giriş/çıkış kaşelerinin basılması için en az iki boş sayfaya sahip olmalıdır.

 

 • Pasaport veriliş tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
 • Yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkün olabilmektedir.

Vize Nedir?

Vize, Avrupa Birliği ve/veya gidilecek ülke kanunları tarafından belirtilen koşullar ve şartlar karşılanması koşulu ile, Schengen ülkeleri sınırları içerisine giriş yapma, sınırlar içerisinde kalma ve sınırdan çıkma iznidir. Her başvuru sahibinin, vize alabilmek için gerekli tüm koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Kişilerin her birinin, kendi pasaportunda geçerli bir vizesi olması gerekmektedir.

Ebeveyninin/yasal vasisi’nin pasaportuna kayıtlı olmayan ve 15 yaşın altında olan ve kendisine ait şahsi pasaportu olmayan çocuklar hariç, herkesin bireysel vizeye sahip olması gerekmektedir. Çocuk, ebeveyninin/yasal vasisi’nin pasaportuna kayıtlı ise bu durumda söz konusu pasaporta iki tane vize etiketi yapıştırılmaktadır. Söz konusu çocuk, ebeveyninin/yasal vasisi’nin dosyasından ayrı bir vize başvuru formu ve diğer gerekli evraklarla birlikte başvuru yapmalıdır.

Vize Türleri

Kısa dönem vize – Schengen bölgesinde kalmak için Schengen vizesi olarak işlenir 

1. Havaalanı transit vize (vize “A”)

2. 90 güne kadar kalmak için kısa dönem vize (vize “C”)

 • turistik amaçlı
 • ziyaret (davet) amaçlı
 • kültür amaçlı
 • spor amaçlı
 • eğitim amaçlı
 • çalışma amaçlı
 • bilimsel araştırma amaçlı
 • iş amaçlı
 • resmi/siyasi amaçlı

 

Uzun dönem vize – Schengen vizesi özellikleri olan ulusal vize olarak işlenir (yani yarım sene içerisinde maksimum 90 gün Schengen bölgesinde kalma hakkı sağlar) 

1. 90 günden fazla kalmak için vize (vize “D”)

 • çalışma amaçlı
 • girişimcilik amaçlı
 • eğitim amaçlı
 • bilimsel araştırma amaçlı
 • aile birleşimi amaçlı
 • spor/kültür/davet amaçlı
 • tıbbı tedavi amaçlı

2. Daimi oturum veya uzun dönem izni için 90 günden fazla kalma vizesi

Vize başvurusu ne zaman yapılır? 

Kısa süreli (turistik)  vize başvurusu planlanan seyahatin başlangıç tarihinden en fazla 3 ay önce yapılabilir. Seyahatin başlangıç tarihinden en az 15 gün içerisinde yapılması tavsiye edilir. Bundan daha geç yapılan bir başvuru zamanında işleme alınmayabilir. Konsolosluk kararını 15 takvim günü içerisinde verecektir. İstisnai durumlarda bu süre 30- 60 güne kadar uzatılabilir.

İşlem süresi pasaport konsolosluğa verildiği günden baz alınarak bilgilendirilme yapılmalıdır.

Vize başvurunuz yapıldıktan sonra ki süreçte

Konsolosluk başvuru esnasında sunulan evrakların dışında farklı evraklar talep edebilir.

Başvuru sahibini şahsen görüşmeye çağırabilir.

Vize başvurunuzu reddedilebilir. Red nedenini açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadır


Birden fazla Schengen devletine gideceksem vize başvurusunu nereye yapmalıyım? 

Vize başvurunuzu seyahatinizin tek ya da temel amacının bulunduğu devletin diplomatik temsilciliğine sununuz. Eğer seyahatin temel amacı belirlenemiyorsa,vize başvurunuzu en uzun süre kalacağınız devletin diplomatik temsilciliğine sununuz. Yalnız bu formülün kullanılması mümkün değilse, vize başvurunuzu Schengen alanına giriş yapacağınız devletin diplomatik temsilciliğine, yani ilk ziyaret edeceğiniz devletin diplomatik temsilciliğine sununuz.

Schengen vizesi ile seyahat edebileceğiniz ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

                    VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ 


ŞİRKET SAHİPLERİ ( ŞAHIS ŞİRKETİ )

ECZACILAR, SERBEST MUHASEBECİ VE MAALİ MÜŞAVIRLER İÇİN DE GEÇERLİDİR

 

·         MAXİMUM SON 10 SENE İÇERİSİNDE ALINMIŞ SEYAHAT BİTİŞ TARİHİ İTABARİ İLE EN AZ 6 AY GEÇERLİLİĞİ OLAN PASAPORT

 

·         VAR İSE ESKİ PASAPORTLAR

 

·         2 ADET YENİ ÇEKİLMİŞ ( SON 3 AY İÇERİSİNDE ) BEYAZ FONLU OBJEKTİFE DÜZ BAKILMIŞ YÜZDE İFADE OLMAKSIZIN ÇEKİLMİŞ YÜZ HATLARININ NET BELLİ OLDUĞU 4,5-6 cm BOYUNDA VESİKALIK FOTOĞRAF

 

·         TC KİMLİK NOSU YAZILI OKUNAKLI NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ

 

·         ANTETLİ KAĞIDA ( ANTETLİ KAĞIDI YOK İSE A4’ÜN ÜST ORTA KISMINADA KAŞE BASARAK KULLANABİLİR ) SEYAHAT TARİHLERİ VE GİDİŞ AMACI BELİRTİLMİŞ DİLEKÇE  ( BERABER SEYAHAT EDİLECEK AİLE FERTLERİ VAR İSE İSİMLERİ BELİRTİLEREK MASRAFLARININ KARŞILANACAĞI BEYAN EDİLMELİ )

 

·         İMZA BEYANNAMESİ

 

·         2013 İŞLENMİŞ VERGİ LEVHASI

 

·         BAĞLI BULUNDUĞU ODADAN SON ÜÇ AYLIK  FAALİYET BELGESİ ( İLK SCHENGENLER İÇİN ORİJİNALİ GEREKLİDİR) ( VAR İSE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ZORUNLU DEĞİLDİR )

 

·         ODA SİCİL KAYIT SURETİ ( VAR İSE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ZORUNLU DEĞİLDİR )

 

·         SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ ( VAR İSE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ZORUNLU DEĞİLDİR )

 

·         İÇERİSİNDE EN AZ 2500-3000 TL MEBLAĞ BULUNAN SON 6 AYLIK HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ORİJİNAL HESAP CÜZDANI VEYA SAHİBİNİN İSMİ BELİRTİLMİŞ KAŞELİ, İMZALI, İMZA SİRKÜLERİYLE BİRLİKTE HESAP DÖKÜMÜ ( HESAP FON VEYA ALTIN HESABIYSA DÖKÜME TL KARŞILIĞINI GÖSTERİR  VARLIK EKSTRESİ EKLENMELİDİR )

 

·         SON AYA AİT KREDİ KARTI EKSTRESİ

 

·         TAPU

 

·         ARAÇ RUHSATI

 

·         DİPLOMA

 

·         EVLİLİK CÜZDANI FOTOKOPİSİ

                               

 

 

ŞİRKET ORTAKLARI ( LİMİTET ŞİRKETLERİ İÇİN)

(ÇOK ORTAKLI)

  

·         MAXİMUM SON 10 SENE İÇERİSİNDE ALINMIŞ SEYAHAT BİTİŞ TARİHİ İTABARİ İLE EN AZ 6 AY GEÇERLİLİĞİ OLAN PASAPORT

 

·         VAR İSE ESKİ PASAPORTLAR

 

·         2 ADET YENİ ÇEKİLMİŞ ( SON 3 AY İÇERİSİNDE ) BEYAZ FONLU OBJEKTİFE DÜZ BAKILMIŞ YÜZDE İFADE OLMAKSIZIN ÇEKİLMİŞ YÜZ HATLARININ NET BELLİ OLDUĞU 4,5-6 cm BOYUNDA VESİKALIK FOTOĞRAF

 

·         TC KİMLİK NOSU YAZILI OKUNAKLI NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ

 

·         ANTETLİ KAĞIDA İMZA YETKİLİSİ ( İMZA SİRKÜLERİNDE İMZASI GEÇEN) TARAFINDAN İMZALI KAŞELİ SEYAHAT TARİHLERİ VE GİDİŞ AMACI BELİRTİLMİŞ DİLEKÇE  ( BERABER SEYAHAT EDİLECEK AİLE FERTLERİ VAR İSE İSİMLERİ BELİRTİLEREK MASRAFLARININ KARŞILANACAĞI BEYAN EDİLMELİ )

 

·         SEYAHAT TARİHLERİ VE GİDİŞ AMACI BELİRTİLMİŞ ŞAHSİ DİLEKÇE ( BERABER SEYAHAT EDİLECEK AİLE FERTLERİ VAR İSE İSİMLERİ BELİRTİLEREK MASRAFLARININ KARŞILANACAĞI BEYAN EDİLMELİ ) ( BAŞVURU SAHİBİ ŞİRKETTE İMZA YETKİLİSİ DEĞİ İSE )

 

·         İMZA SİRKÜLERİ

 

·         SON ÜÇ AYLIK  FAALİYET BELGESİ ( İLK SCHENGENLER İÇİN ORİJİNALİ GEREKLİDİR)

 

·         2013 İŞLENMİŞ VERGİ LEVHASI

 

·         ORTAKLARI GÖSTERİR SİCİL GAZETESİ ( BAŞVURU SAHİBİNİN İSMİ MUTLAKA GEÇMELİ )

 

·         İÇERİSİNDE EN AZ 2500-3000 TL MEBLAĞ BULUNAN SON 6 AYLIK HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ORİJİNAL ŞAHSİ VE ŞİRKET HESAP CÜZDANI VEYA SAHİBİNİN İSMİ BELİRTİLMİŞ KAŞELİ, İMZALI, İMZA SİRKÜLERİYLE BİRLİKTE HESAP DÖKÜMÜ ( HESAP FON VEYA ALTIN HESABIYSA DÖKÜME TL KARŞILIĞINI GÖSTERİR  VARLIK EKSTRESİ EKLENMELİDİR )

ÇEK CUMHURİYETİ VE İSPANYA KONSLOSLUĞU ŞİRKET HESAPLARINI KABUL ETMEMEKTEDİR

 

·         SON AYA AİT KREDİ KARTI EKSTRESİ

 

·         TAPU

 

·         ARAÇ RUHSATI

 

·         DİPLOMA

 

·         EVLİLİK CÜZDANI FOTOKOPİSİ

 


  

ŞİRKET ÇALIŞANLARI

ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN DOKTOR, HUKUK BÜROSUNDA VEYA ŞİRKETE  ÇALIŞAN AVUKAT, ÖZEL OKULDA ÖĞRETMEN, BANKACILAR İÇİN DE  GEÇERLİDİR


·         MAXİMUM SON 10 SENE İÇERİSİNDE ALINMIŞ SEYAHAT BİTİŞ TARİHİ İTABARİ İLE EN AZ 6 AY GEÇERLİLİĞİ OLAN PASAPORT

 

·         VAR İSE ESKİ PASAPORTLAR

 

·         2 ADET YENİ ÇEKİLMİŞ ( SON 3 AY İÇERİSİNDE ) BEYAZ FONLU OBJEKTİFE DÜZ BAKILMIŞ YÜZDE İFADE OLMAKSIZIN ÇEKİLMİŞ YÜZ HATLARININ NET BELLİ OLDUĞU 4,5-6 cm BOYUNDA VESİKALIK FOTOĞRAF

 

·         TC KİMLİK NOSU YAZILI OKUNAKLI NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ

 

·         SEYAHAT TARİHLERİ VE GİDİŞ AMACI BELİRTİLMİŞ ŞAHSİ DİLEKÇE ( BERABER SEYAHAT EDİLECEK AİLE FERTLERİ VAR İSE İSİMLERİ BELİRTİLEREK MASRAFLARININ KARŞILANACAĞI BEYAN EDİLMELİ )

 

·         ANTETLİ KAĞIDA İMZA YETKİLİSİ ( İMZA SİRKÜLERİNDE İMZASI GEÇEN) TARAFINDAN İMZALI KAŞELİ, DÜZENLENME TARİHİ OLAN ÇALIŞANIN GÖREVİ VE İZİN TARİHLERİ YAZILI DİLEKÇE

 

·         İMZA SİRKÜLERİ

 

·         SON ÜÇ AYLIK  FAALİYET BELGESİ ( İLK SCHENGENLER İÇİN ORİJİNALİ GEREKLİDİR)(HUKUK BÜROSUNDA ÇALIŞAN AVUKATLAR İÇİN YANINDA ÇALIŞTIĞI KİŞİNİN BARO KAYDI)

 

·         2013 İŞLENMİŞ VERGİ LEVHASI

 

·         ORTAKLARI GÖSTERİR SİCİL GAZETESİ

 

·         SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( BANKACILAR İÇİN KENDİ EMEKLİ SANDIKLARINDAN YAZI )

 

·         AVUKATLAR İÇİN SON ÜÇ AY İÇİNDE ALINMIŞ BARO KAYDI ( İLK SCHENGENLER İÇİN ORİJİNALİ GEREKLİDİR)

 

·         SGK HİZMET DÖKÜMÜ VEYA SON 3 AYLIK SGK HİZMETLİ LİSTESİ

 

·         SON 3 AYLIK MAAŞ BORDUROSU

 

·         İÇERİSİNDE EN AZ 2500-3000 TL MEBLAĞ BULUNAN SON 6 AYLIK HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ORİJİNAL HESAP CÜZDANI VEYA HESAP SAHİBİNİN İSMİ BELİRTİLMİŞ KAŞELİ, İMZALI, İMZA SİRKÜLERİYLE BİRLİKTE HESAP DÖKÜMÜ ( HESAP FON VEYA ALTIN HESABIYSA DÖKÜME TL KARŞILIĞINI GÖSTERİR  VARLIK EKSTRESİ EKLENMELİDİR )

 

·         SON AYA AİT KREDİ KARTI EKSTRESİ

 

·         TAPU

 

·         ARAÇ RUHSATI

 

·         DİPLOMA

 

·         EVLİLİK CÜZDANI FOTOKOPİSİ

 

 

DEVLET MEMURLARI İÇİN

DEVLET OKULUNDA ÖĞRETMEN, DEVLET HASTANESİNDE DOKTOR VE ASKERLER İÇİN

 

·         MAXİMUM SON 10 SENE İÇERİSİNDE ALINMIŞ SEYAHAT BİTİŞ TARİHİ İTABARİ İLE EN AZ 6 AY GEÇERLİLİĞİ OLAN PASAPORT

 

·         VAR İSE ESKİ PASAPORTLAR

 

·         2 ADET YENİ ÇEKİLMİŞ ( SON 3 AY İÇERİSİNDE ) BEYAZ FONLU OBJEKTİFE DÜZ BAKILMIŞ YÜZDE İFADE OLMAKSIZIN ÇEKİLMİŞ YÜZ HATLARININ NET BELLİ OLDUĞU 4,5-6 cm BOYUNDA VESİKALIK FOTOĞRAF

 

·         TC KİMLİK NOSU YAZILI OKUNAKLI NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ

 

·         SEYAHAT TARİHLERİ VE GİDİŞ AMACI BELİRTİLMİŞ ŞAHSİ DİLEKÇE ( BERABER SEYAHAT EDİLECEK AİLE FERTLERİ VAR İSE İSİMLERİ BELİRTİLEREK MASRAFLARININ KARŞILANACAĞI BEYAN EDİLMELİ )

 

·         GÖREV YAPILAN KURUMDAN MÜHÜRLÜ İMZALI GÖREV VE İZİN YAZISI

 

·         SON 3 AYLIK MAAŞ BORDUROSU

 

·         İÇERİSİNDE EN AZ 2500-3000 TL MEBLAĞ BULUNAN SON 6 AYLIK HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ORİJİNAL HESAP CÜZDANI VEYA HESAP SAHİBİNİN İSMİ BELİRTİLMİŞ KAŞELİ, İMZALI, İMZA SİRKÜLERİYLE BİRLİKTE HESAP DÖKÜMÜ ( HESAP FON VEYA ALTIN HESABIYSA DÖKÜME TL KARŞILIĞINI GÖSTERİR  VARLIK EKSTRESİ EKLENMELİDİR )

 

·         SON AYA AİT KREDİ KARTI EKSTRESİ

 

·         TAPU

 

·         ARAÇ RUHSATI

 

·         DİPLOMA

 

·         EVLİLİK CÜZDANI FOTOKOPİSİ

 

                                                   

EMEKLİLER İÇİN

 

·         MAXİMUM SON 10 SENE İÇERİSİNDE ALINMIŞ SEYAHAT BİTİŞ TARİHİ İTABARİ İLE EN AZ 6 AY GEÇERLİLİĞİ OLAN PASAPORT

 

·         VAR İSE ESKİ PASAPORTLAR

 

·         2 ADET YENİ ÇEKİLMİŞ ( SON 3 AY İÇERİSİNDE ) BEYAZ FONLU OBJEKTİFE DÜZ BAKILMIŞ YÜZDE İFADE OLMAKSIZIN ÇEKİLMİŞ YÜZ HATLARININ NET BELLİ OLDUĞU 4,5-6 cm BOYUNDA VESİKALIK FOTOĞRAF

 

·         TC KİMLİK NOSU YAZILI OKUNAKLI NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ

 

·         SEYAHAT TARİHLERİ VE GİDİŞ AMACI BELİRTİLMİŞ ŞAHSİ DİLEKÇE ( BERABER SEYAHAT EDİLECEK AİLE FERTLERİ VAR İSE İSİMLERİ BELİRTİLEREK MASRAFLARININ KARŞILANACAĞI BEYAN EDİLMELİ )

 

·         EMEKLİLİĞİ KANITLIYICI BELGE ( EMEKLİ KİMLİK KARTI, SGK’DAN EMEKLİ YAZISI, EMEKLİ MAAŞ DEKONTU, MAAŞ ALINAN BANKADAN MAAŞ GÖRÜNÜR ŞEKİLDE HESAP DÖKÜMÜ) BELİRTİLEN EVRAKLARDAN BİRİNİN GETİRİLMESİ YETERLİDİR

 

·         İÇERİSİNDE EN AZ 2500-3000 TL MEBLAĞ BULUNAN SON 6 AYLIK HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ORİJİNAL HESAP CÜZDANI VEYA HESAP SAHİBİNİN İSMİ BELİRTİLMİŞ KAŞELİ, İMZALI, İMZA SİRKÜLERİYLE BİRLİKTE HESAP DÖKÜMÜ ( HESAP FON VEYA ALTIN HESABIYSA DÖKÜME TL KARŞILIĞINI GÖSTERİR  VARLIK EKSTRESİ EKLENMELİDİR )

 

·         SON AYA AİT KREDİ KARTI EKSTRESİ

 

·         TAPU

 

·         ARAÇ RUHSATI

 

·         DİPLOMA

 

·         EVLİLİK CÜZDANI FOTOKOPİSİ

 

 

EV HANIMLARI İÇİN

 

·         MAXİMUM SON 10 SENE İÇERİSİNDE ALINMIŞ SEYAHAT BİTİŞ TARİHİ İTABARİ İLE EN AZ 6 AY GEÇERLİLİĞİ OLAN PASAPORT

 

·         VAR İSE ESKİ PASAPORTLAR

 

·         2 ADET YENİ ÇEKİLMİŞ ( SON 3 AY İÇERİSİNDE ) BEYAZ FONLU OBJEKTİFE DÜZ BAKILMIŞ YÜZDE İFADE OLMAKSIZIN ÇEKİLMİŞ YÜZ HATLARININ NET BELLİ OLDUĞU 4,5-6 cm BOYUNDA VESİKALIK FOTOĞRAF

 

·         TC KİMLİK NOSU YAZILI OKUNAKLI NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ

 

·         MASRAFLARINI KARŞILIYACAK KİŞİDEN SEYAHAT TARİHLERİ VE GİDİŞ AMACI BELİRTİLMİŞ MASRAFLARIN KARŞILANACAĞINI İSİM BELİRTEREK BEYAN EDİLMİŞ  ŞAHSİ DİLEKÇE

 

·         İMZA ÖRNEĞİ ( EHLİYET, PASAPORT V.B. )

 

·         MASRAFLAR EŞ TARAFINDAN KARŞILANIYORSA EVLİLİK CÜZDANI FOTOKOPİSİ DİĞER AİLE ÜYELERİ TARAFINDAN KARŞILANIYOR İSE VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

 

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARA EK OLARAK MASRAFLARI KARŞILAYAN KİŞİNİN MESLEK GURUBUNA GÖRE EVRAKLARI EKSİKSİZ OLARAK HAZIRLAMASI GEREKLİDİ.

                                                                         

  

ÖĞRENCİLER İÇİN

 

·         MAXİMUM SON 10 SENE İÇERİSİNDE ALINMIŞ SEYAHAT BİTİŞ TARİHİ İTABARİ İLE EN AZ 6 AY GEÇERLİLİĞİ OLAN PASAPORT

 

·         VAR İSE ESKİ PASAPORTLAR

 

·         2 ADET YENİ ÇEKİLMİŞ ( SON 3 AY İÇERİSİNDE ) BEYAZ FONLU OBJEKTİFE DÜZ BAKILMIŞ YÜZDE İFADE OLMAKSIZIN ÇEKİLMİŞ YÜZ HATLARININ NET BELLİ OLDUĞU 4,5-6 cm BOYUNDA VESİKALIK FOTOĞRAF

 

·         TC KİMLİK NOSU YAZILI OKUNAKLI NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ

 

·         YENİ TARİHLİ ORİJİNAL ÖĞRENCİ BELGESİ

 

·         MASRAFLARINI KARŞILIYACAK KİŞİDEN SEYAHAT TARİHLERİ VE GİDİŞ AMACI BELİRTİLMİŞ MASRAFLARIN KARŞILANACAĞINI İSİM BELİRTEREK BEYAN EDİLMİŞ  ŞAHSİ DİLEKÇE                     

 

İSPANYA KONSOLOSLUĞU MASRAFLARI ANNE VE BABA DIŞINDA BİRİNİN KARŞILAMASINI KABUL ETMEMEKTEDİR 

 

·         İMZA ÖRNEĞİ ( EHLİYET, PASAPORT V.B. )

 

·         18 YAŞ ALTI SEYAHAT EDECEK MİSAFİRLERİMİZ İÇİN ANNE VE BABA TARAFINDAN NOTERDEN MUVAFFAKATNAME ( İTALYA KONSLOSLUĞU ANNE VE BABA BERABER GİTSE DAHİ HER BAŞVURUDA BU EVRAĞI İSTEMEKTEDİR )(BAZI DURUMLARDA DİĞER KONSOLOSLUKALRDA BU EVRAĞI TALEP EDEBİLİR)

 

 • YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARA EK OLARAK MASRAFLARI KARŞILAYAN KİŞİNİN MESLEK GURUBUNA GÖRE EVRAKLARI EKSİKSİZ OLARAK HAZIRLAMASI GEREKLİDİ.

  

 

ÇALIŞMAYANLAR İÇİN

 

·         MAXİMUM SON 10 SENE İÇERİSİNDE ALINMIŞ SEYAHAT BİTİŞ TARİHİ İTABARİ İLE EN AZ 6 AY GEÇERLİLİĞİ OLAN PASAPORT

 

·         VAR İSE ESKİ PASAPORTLAR

 

·         2 ADET YENİ ÇEKİLMİŞ ( SON 3 AY İÇERİSİNDE ) BEYAZ FONLU OBJEKTİFE DÜZ BAKILMIŞ YÜZDE İFADE OLMAKSIZIN ÇEKİLMİŞ YÜZ HATLARININ NET BELLİ OLDUĞU 4,5-6 cm BOYUNDA VESİKALIK FOTOĞRAF

 

·         TC KİMLİK NOSU YAZILI OKUNAKLI NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ

 

·         MASRAFLARINI KARŞILIYACAK KİŞİDEN SEYAHAT TARİHLERİ VE GİDİŞ AMACI BELİRTİLMİŞ MASRAFLARIN KARŞILANACAĞINI İSİM BELİRTEREK BEYAN EDİLMİŞ  ŞAHSİ DİLEKÇE                     

 

·         İMZA ÖRNEĞİ ( EHLİYET, PASAPORT V.B. )

 

·         TAM VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

 

 

 • YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARA EK OLARAK MASRAFLARI KARŞILAYAN KİŞİNİN MESLEK GURUBUNA GÖRE KENDİ EVRAKLARINI EKSİKSİZ OLARAK HAZIRLAMASI GEREKLİDİ.

 

 

 

Yorumlar

 
Yorum Ekle
 
Başlık:
Yorum:*

Üst